Hvad er nærføring?

- se også aktuel artikel

  • Når højspændingsledninger nærføres (ligger i nærheden) med kommunikationsledninger eller metalliske røranlæg, kan der opstå berøringsfarlige spændinger, støj på kommunikationsledninger og korrosionsproblemr på røranlæggene.
    Kendskab til disse risici og gener er en forudsætning for at kunne forebygge eller afhjælpe påvirkningerne.
  • "Håndbog om Nærføring" er den publikation, der samler foreliggende danske bestemmelser og vejledninger om nærføringsproblematikken.
  • Håndbogen henvender sig primært til projekterende og udførende af kommunikationsanlæg - tidligere benævnt "svagtstrømsanlæg" - og metalliske rørledninger satm til servicepersonale og rådgivere, der er beskærftiget med sådanne anlæg.
    Håndbogen kan downloades her.

For specifikke retninglinjer til anlægsejere

Se eksempel på en nærføringssag - med beskkrivelse af de forskellige aktiviteter i forløbet.

En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgtes håndbog om nærføring.

Det skal ligeledes fremhæves, at sagsgangen og arbejdsbyrden for andre områder som gas, fjernvarme og telefon kan have små variationer, som ligeledes findes beskrevet i overenskomst vedrørende nærføring mellem højspændingsanlæg og metalliske røranlæg for henholdsvis Gas for for Fjernvarme samt nørføring mellem højspændingsanlæg og telekommunikationsanlæg .