Håndbog

”Håndbog om Nærføring”, herefter kaldt ”Nærføringshåndbogen” er en opdateret og revideret version af den tidligere udgivne ”Håndbog om Nærføring”, dateret i maj 2008. Nærføringshåndbogen er den publikation, der samler foreliggende danske og europæiske bestemmelser og vejledninger om nærføringsproblematikken. Praksis i nærføringsspørgsmål er, at europæiske standarder anvendes i så vid udstrækning som muligt indenfor rammerne af den danske lovgivning.

Download håndbogen som pdf